Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry Benzynowe

Kanistry HDPE

Kanistry PET

Triggery

Nakrętki

Lejki

 

AUTOCOMP jest producentem kanistrów z tworzyw sztucznych do wożenia zapasu paliwa samochodowego w bagażniku lub przechowywania paliw i olejów technicznych do silników spalinowych .

AUTOCOMP – producer of fuel cans for cars.

 

  • Produkujemy kanistry o pojemności: 5, 10 i 20 litrów. Każdy kanister jest wyposażony w lejek z nakrętką, ułatwiający nalewanie paliwa. / Cans 5, 10, 20 litres volume with funels.
  • Kanistry posiadają certyfikaty UN. Cans are ceryfied on UN requirements.
  • Sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym.
  • Usługi w zakresie produkcji detali z tworzyw sztucznych na formach klienta: / Cooperation on producton of palstic parts with customer moulds:

1) wytłaczanie z rozdmuchem, pojemność do 25 litrów. Blow moulding up to 25 litres volume of product.

2) wtryskarki 110 TON , 150 Ton i 250 Ton siły zwarcia. Injection moulding on injection moulding machines 110, 150 and 250 Tons of clamping force.

 

Aktualnie AUTOCOMP Sp. z o.o. realizuje projekt pt: ” Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP poprzez wdrożenie nowego produktu ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III ” Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20120. Umowa nr: RPMA.03.03.00-14-7852/17-00

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP Sp.z o.o. dzięki wprowadzonym innowacjom produktowym i procesowym, będącymi wynikami przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 

  • Wartość projektu 5 505 480,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich 2 013 750