Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry HDPE - Kanistry PET - Triggery - Nakrętki - Lejki

Kanistry
Benzynowe

Kanistry
HDPE

Kanistry
PET

Triggery

Nakrętki

Lejki

 

AUTOCOMP jest producentem kanistrów z tworzyw sztucznych do wożenia zapasu paliwa samochodowego w bagażniku lub przechowywania paliw i olejów technicznych do silników spalinowych .

AUTOCOMP – producer of fuel cans for cars.

 

  • Produkujemy kanistry o pojemności: 5, 10 i 20 litrów. Każdy kanister jest wyposażony w lejek z nakrętką, ułatwiający nalewanie paliwa. / Cans 5, 10, 20 litres volume with funels.
  • Kanistry posiadają certyfikaty UN. Cans are ceryfied on UN requirements.
  • Sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym.
  • Usługi w zakresie produkcji detali z tworzyw sztucznych na formach klienta: / Cooperation on producton of palstic parts with customer moulds:

1) wytłaczanie z rozdmuchem, pojemność do 25 litrów. Blow moulding up to 25 litres volume of product.

2) wtryskarki 110 TON , 150 Ton i 250 Ton siły zwarcia. Injection moulding on injection moulding machines 110, 150 and 250 Tons of clamping force.

Aktualnie firma AUTOCOMP Sp. z o.o. realizuje projekt  pt:  „ Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP poprzez wdrożenie nowego produktu” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej III „ Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „ Działania 3.3 „ Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Umowa nr: RPMA.03.03.00-14-7852/17-00
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP Sp. z o.o. dzięki wprowadzonym innowacjom produktowym i procesowym,
będącymi wynikami przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Dofinansowanie projektu:  2.008.960,0 PLN